Услуги

Корпоративни комуникации

Добрата репутация е сред най-ценните активи на всяка компания. Тя e фактор, който оказва влияние върху развитието на бизнеса и печалбата на акционерите, върху лоялността на клиентите, мотивацията на служителите и възвръщаемостта от инвестициите в комуникации. Добрата корпоративна репутация има важна роля при управлението на кризи, а също при взаимоотношенията на бизнеса с представителите на държавната администрация.

Управлението на репутацията е дълъг процес, който изисква целенасочена и системна комуникация с всички целеви публики на компанията. Именно затова той трябва да се основава на ясна стратегия, която да подпомага постигането на комуникационните цели.

AMI Communications предлага на своите клиенти разработване и осъществяване на стратегии за корпоративна комуникация, включително идентифициране на специфични фактори, които влияят върху изграждането на имиджа. Така както има процедури за управление на различни аспекти на бизнеса, така съществуват и професионални методи за създаване и утвърждаване на корпоративна репутация. Основните инструменти, които подпомагат този процес в съвременната динамична бизнес среда са:

Case Studies

Кампания за модернизиране на критичната инфраструктура на София КСО инициатива “Цветни улици” Образователна кампания „За децата и енергията“ Кампания срещу кражбите на съоръжения Коледно парти на LG Electronics България 2012 покажи всички

Клиенти